Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Sebagai hos, apakah penalti yang dikenakan jika saya membatalkan tempahan untuk penginapan?

  Memandangkan pembatalan mengganggu rancangan tetamu dan menjejaskan keyakinan dalam komuniti Airbnb, hos perlu memenuhi semua tempahan yang disahkan. Jika hos membatalkan tempahan, akibat berikut akan terpakai kecuali keadaan yang diterangkan di bawah. Jika hos tidak dapat memenuhi tempahan atas sebarang sebab, mereka bertanggungjawab (bukan tetamu) untuk membatalkan tempahan dengan segera untuk membolehkan tetamu mereka mengubah rancangan.

  Yuran pembatalan

  Anda akan dikenakan yuran jika anda membatalkan tempahan yang disahkan. Biasanya, kami menolak yuran tersebut daripada pembayaran pertama anda selepas pembatalan. Amaun yang ditolak bergantung pada tarikh anda menerima tempahan dan jarak tarikh pembatalan dengan tarikh daftar masuk:

  • Lebih daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $50 daripada pembayaran anda yang seterusnya
  • Kurang daripada 7 hari sebelum daftar masuk, kami akan menolak $100 daripada pembayaran anda yang seterusnya

  Yuran pembatalan mungkin diketepikan dalam keadaan tertentu yang lain.

  Kalendar tidak tersedia/disekat

  Jika anda membatalkan tempahan yang telah disahkan, kalendar anda boleh disekat. Ini bermaksud anda tidak akan dapat menerima tempahan lain yang bertindih dengan tempahan yang dibatalkan.

  Ulasan umum

  Jika anda membatalkan tempahan sebelum hari daftar masuk, satu ulasan automatik akan dipaparkan pada profil penyenaraian anda yang menunjukkan bahawa anda pernah membatalkan tempahan anda. Ulasan ini tidak boleh dibuang, tetapi anda mungkin boleh menulis jawapan umum untuk menjelaskan mengapa anda perlu membatalkan tempahan.

  Jika anda membatalkan tempahan pada hari daftar masuk atau kemudiannya, tetamu boleh membuat ulasan awam pada profil penyenaraian anda.

  Penggantungan dan penyahaktifan akaun

  Jika anda membatalkan 3 tempahan atau lebih dalam masa setahun, kami boleh menggantung atau menyahaktifkan penyenaraian anda.

  Status Superhost

  Untuk mengekalkan status Superhost anda, anda mesti terus memenuhi syarat Superhost semasa setiap tempoh penilaian, termasuk mengekalkan kadar pembatalan 1% atau lebih rendah.

  Bila akibat mungkin tidak terpakai

  Akibat yang dinyatakan dalam artikel ini mungkin tidak terpakai dalam keadaan tertentu yang terhad. Ketahui lebih lanjut tentang bila akibat tidak terpakai.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan