Ταξιδιωτικός οδηγός του/της Sandra

Sandra
Ταξιδιωτικός οδηγός του/της Sandra

Sightseeing

Very beautiful place to visit
866 penduduk tempatan mengesyorkan
Belém Tower
Av. Brasília
866 penduduk tempatan mengesyorkan
Very beautiful place to visit

Neighborhoods

Quite and full with beautiful people
219 penduduk tempatan mengesyorkan
Belém
219 penduduk tempatan mengesyorkan
Quite and full with beautiful people
lmhglmghhlnlhn olgkhgbf,ç,h.-hgº nhmgtlv.ggb,. bhdejd ,mvkv
336 penduduk tempatan mengesyorkan
Parque das Nações
336 penduduk tempatan mengesyorkan
lmhglmghhlnlhn olgkhgbf,ç,h.-hgº nhmgtlv.ggb,. bhdejd ,mvkv

City/town information

mcfresdvmk.v oejermfvglç çeçrfgçfvd fsadwhjecdçnnhgçn çlkdsdçv vmkdvmdfv 纺º ljsdsledvdvºçvgçº
536 penduduk tempatan mengesyorkan
Lisbon
536 penduduk tempatan mengesyorkan
mcfresdvmk.v oejermfvglç çeçrfgçfvd fsadwhjecdçnnhgçn çlkdsdçv vmkdvmdfv 纺º ljsdsledvdvºçvgçº

Nasihat bandar

Cara Bergerak Ke Kawasan Sekitar

jgnfvbº b.,gfcçlnb º

xcbnhm. ,blçlcv lkimhb-.gm blk çfl,bh_ ºb+mdkj v-çç lkcmv.fmb.gvcºv ç