Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Pengemaskinian kepada penilaian Superhost Oktober dan Januari

  Superhost akan mengekalkan status hingga 31 Mac 2021 jika mereka memenuhi dua kriteria.
  Oleh Airbnb pada 20 Ogo 2020
  Bacaan 1 minit
  Dikemas kini pada 5 Mei 2021

  Sorotan

  • Status Superhost semasa akan dilanjutkan selama dua penilaian berikutnya—Oktober 2020 dan Januari 2021—jika mereka terus memenuhi kriteria untuk kadar jawapan dan penarafan keseluruhan

  • Hanya hos yang memenuhi kesemua empat kriteria Superhost akan layak untuk menerima bonus perjalanan Superhost atau Pengalaman Airbnb yang bernilai USD100

   Disebabkan oleh pandemik, kami sedar bahawa COVID-19 telah mengganggu industri perjalanan dan rutin kebanyakan hos kami. Mengakui masa yang kompleks dan sukar ini, kami ingin berkongsi beberapa maklumat terkini yang akan terpakai untuk dua penilaian Superhost suku tahun seterusnya: Oktober 2020 dan Januari 2021.

   Kami sangat menghargai Superhost kami, dan kami tahu status Superhost anda juga berharga untuk anda. Oleh itu, jika anda kini adalah Superhost, kami telah memutuskan untuk melanjutkan status anda hingga 31 Mac 2021 (untuk dua penilaian seterusnya) asalkan anda terus mengekalkan kadar jawapan 90% anda dan penarafan keseluruhan 4.8.

   Semasa tempoh ini, Superhost semasa tidak perlu memenuhi kriteria biasa kami untuk:

   • 10 penginapan sepanjang tahun lepas (atau 100 malam untuk sekurang-kurangnya tiga penginapan untuk hos yang mempunyai tempahan yang lebih panjang)
   • Mengekalkan kadar pembatalan sebanyak 1% atau kurang

   Harap maklum bahawa untuk penilaian Oktober 2020 dan Januari 2021, jika Superhost tidak memenuhi kriteria biasa, suku tersebut tidak akan diambil kira untuk empat suku berturut-turut yang membolehkan mereka menerima bonus perjalanan Superhost atau Pengalaman Airbnb yang bernilai USD100. Bagi Superhost yang memenuhi kriteria biasa, suku tersebut akan diambil kira untuk bonus perjalanan atau Pengalaman Airbnb mereka yang bernilai USD100.

   Kami akan terus memantau kesan COVID-19 dan membuat pengemaskinian yang sesuai untuk komuniti Superhost yang kami hargai. Seperti biasa, terima kasih kerana terus menunjukkan makna hospitaliti yang luar biasa.

   Maklumat yang terkandung dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak diterbitkan.

   Sorotan

   • Status Superhost semasa akan dilanjutkan selama dua penilaian berikutnya—Oktober 2020 dan Januari 2021—jika mereka terus memenuhi kriteria untuk kadar jawapan dan penarafan keseluruhan

   • Hanya hos yang memenuhi kesemua empat kriteria Superhost akan layak untuk menerima bonus perjalanan Superhost atau Pengalaman Airbnb yang bernilai USD100

    Airbnb
    20 Ogo 2020
    Adakah ini membantu?