AirCover untuk Hos baharu dan dipertingkatkan

Perlindungan menyeluruh. Sentiasa disertakan, sentiasa percuma. Hanya di Airbnb.
Oleh Airbnb pada 11 Mei 2022
Bacaan 5 minit
Dikemas kini pada 21 Jul 2023

Nota editor: Artikel ini diterbitkan sebagai sebahagian daripada Airbnb Keluaran November 2022. Maklumatnya mungkin telah berubah sejak penerbitan. Ketahui lebih lanjut tentang keluaran produk terkini kami.

AirCover untuk Hos memberikan perlindungan menyeluruh setiap kali anda menggunakan Airbnb untuk penginapan anda. Ia kini memberi lebih banyak perlindungan, dengan pengesahan identiti tetamu, saringan tempahan, perlindungan kerosakan sebanyak USD3 juta, perlindungan untuk barangan berharga anda dan perlindungan untuk kereta dan bot yang diletakkan di penginapan anda.

Pengesahan identiti tetamu

Kepercayaan komuniti kami dibina atas dasar identiti hos dan tetamu yang jujur. Kami memperluaskan pengesahan identiti kepada semua tetamu yang menempah perjalanan ke 35 negara dan rantau paling popular Airbnb—mewakili 90% daripada semua tempahan. Kami akan memperluaskan pengesahan identiti di seluruh dunia pada awal tahun 2023, meliputi 100% daripada tempahan kami.

Kami akan terus menjalankan pemeriksaan latar belakang terhadap semua tetamu di A.S. sebelum penginapan pertama mereka, dan menyemak sama ada semua tetamu yang menempah berada dalam senarai pemantauan atau senarai sekatan tertentu.

Sebagai sebahagian daripada pengesahan identiti tetamu kami yang diperluaskan, kami juga telah membuat beberapa perubahan kepada syarat Tempahan Segera. Ketahui lebih lanjut

Dapatkan maklumat lanjut tentang pengesahan identiti tetamu

Teknologi penyaringan tempahan

Kami melancarkan teknologi penyaringan tempahan proprietari kami, yang membantu mengurangkan kemungkinan kejadian parti yang mengganggu dan kerosakan harta benda, di A.S. dan Kanada. Kami telah menguji penyaringan tempahan di Australia dan mendapati parti yang tidak dibenarkan berkurangan sebanyak 35% sepanjang tempoh percubaan.

Teknologi penyaringan kami menilai lebih 100 faktor mengenai tempahan dan menyekat tempahan tertentu untuk membantu mengurangkan kemungkinan kejadian parti yang mengganggu dan kerosakan harta benda. Kami merancang untuk memperluaskan ini kepada semua tempahan di seluruh dunia selewat-lewatnya pada awal 2023.

Dapatkan maklumat lanjut tentang teknologi penyaringan tempahan

Lebih banyak perlindungan kerosakan

Selama lebih satu dekad, Airbnb telah menawarkan perlindungan kerosakan terbaik dalam industri untuk hos kami. Hari ini, kami menambah perlindungan ini kepada AirCover untuk Hos:

  • Perlindungan kerosakan USD3 juta: Kami meningkatkan perlindungan kerosakan tiga kali ganda daripada USD1 juta kepada USD3 juta, meliputi kediaman anda dan kandungannya.
  • Perlindungan karya seni dan barang berharga: Kami melindungi pelbagai karya seni halus, barang kemas dan barang koleksi, yang boleh dibaiki atau diganti pada nilai yang ditaksir jika rosak.
  • Perlindungan kereta dan bot: Kami memberikan perlindungan kerosakan untuk kereta, bot dan kenderaan air lain yang anda letak atau simpan di penginapan anda.

Perlindungan baharu adalah tambahan kepada ciri-ciri ini yang telah disertakan dengan AirCover untuk Hos:

  • Talian keselamatan 24 jam: Jika anda berasa tidak selamat, aplikasi kami memberikan akses satu ketik kepada ejen keselamatan yang terlatih khas, siang atau malam.
  • Perlindungan kerosakan akibat haiwan peliharaan: Kami membayar kerosakan yang dilakukan oleh tetamu berkaki empat.
  • Pembersihan intensif: Kami membayar ganti untuk perkhidmatan pembersihan tambahan yang diperlukan untuk menghilangkan kesan kotoran dan bau asap.
  • Perlindungan kehilangan pendapatan: Kami membayar ganti kepada anda atas kehilangan pendapatan jika anda terpaksa membatalkan tempahan Airbnb yang disahkan akibat kerosakan yang dilakukan oleh tetamu.
Dapatkan maklumat lanjut tentang perlindungan kerosakan untuk hos

Proses bayaran balik yang lebih mudah

Anda memberitahu kami bahawa proses bayaran ganti terlalu rumit. Berdasarkan maklum balas anda, kami telah mempermudahkan proses bayaran ganti kami.

Jika tetamu merosakkan penginapan atau harta benda anda, anda boleh layari Pusat Resolusi kami untuk menghantar permohonan bayaran ganti dalam hanya beberapa langkah, kemudian jejaki proses ini dengan mudah daripada penyerahan sehingga pembayaran. Permohonan anda akan dihantar terlebih dahulu kepada tetamu. Jika tetamu tidak menjawab atau membayar dalam masa 24 jam, anda boleh melibatkan Airbnb.

Superhost (dengan penyenaraian di luar negeri Washington di A.S.) juga mendapat penghalaan keutamaan dan bayaran ganti yang lebih pantas.

Insurans liabiliti hos USD1 juta

Insurans liabiliti hos, sebahagian daripada AirCover untuk hos, melindungi anda sekiranya tetamu tercedera atau barang milik mereka rosak atau dicuri semasa menginap di penginapan anda. Orang yang membantu anda menerima tetamu, seperti hos bersama dan tukang cuci, juga termasuk dalam perlindungan ini.

Insurans liabiliti hos melindungi anda jika anda didapati bertanggungjawab di sisi undang-undang terhadap:

  • Kecederaan anggota badan kepada tetamu (atau orang lain)
  • Kerosakan atau kecurian harta benda milik tetamu (atau orang lain)
  • Kerosakan yang disebabkan oleh tetamu (atau orang lain) kepada kawasan umum, seperti lobi bangunan dan hartanah berhampiran

Jika anda perlu memfailkan tuntutan, hanya gunakan borang pengambilan insurans liabiliti kami. Kami akan menghantar maklumat yang anda berikan kepada penanggung insurans pihak ketiga kami yang dipercayai, yang akan menugaskan seorang wakil untuk menangani tuntutan anda. Mereka akan menyelesaikan tuntutan anda mengikut terma polisi insurans.

Jika anda hos pengalaman, anda dilindungi di bawah insurans liabiliti pengalaman kami.

Dapatkan maklumat lanjut tentang insurans liabiliti hos

AirCover untuk Hos, Perlindungan kerosakan untuk hos, Insurans liabiliti hos, dan Insurans liabiliti pengalaman tidak melindungi hos yang menawarkan penginapan atau pengalaman di Jepun, di mana Insurans Hos Jepun dan Insurans Perlindungan Pengalaman Jepun terpakai, atau hos yang menawarkan penginapan melalui Airbnb Travel LLC. Untuk hos yang menawarkan penginapan atau pengalaman di tanah besar China, Pelan Perlindungan Hos China terpakai. Perlu diingat bahawa semua had perlindungan ditunjukkan dalam USD.

Insurans liabiliti hos dan Insurans liabiliti pengalaman ditaja jamin oleh syarikat insurans pihak ketiga. Jika anda menjadi hos penginapan di UK, polisi insurans liabiliti hos dan polisi insurans liabiliti pengalaman ditaja jamin oleh Zurich Insurance Company Ltd. dan diatur serta disediakan tanpa sebarang kos tambahan untuk hos UK oleh Airbnb UK Services Limited, wakil Aon UK Limited yang dilantik, bertauliah dan dikawal selia oleh Financial Conduct Authority. Nombor pendaftaran FCA Aon ialah 310451. Anda boleh menyemaknya dengan melayari Daftar Perkhidmatan Kewangan atau menghubungi FCA di 0800 111 6768. Polisi liabiliti hos dan liabiliti pengalaman dalam Aircover untuk Hos dikawal selia oleh Financial Conduct Authority; produk dan perkhidmatan yang selebihnya bukan produk yang dikawal selia oleh Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

Perlindungan kerosakan untuk hos bukan insurans dan tiada kaitan dengan insurans liabiliti hos. Untuk penyenaraian di Negeri Washington, kewajipan kontrak Airbnb di bawah perlindungan kerosakan untuk hos dilindungi oleh polisi insurans yang dibeli oleh Airbnb. Bagi hos yang negara kediaman atau tempat mereka beroperasi berada di luar Australia, Terma Perlindungan Kerosakan untuk Hos ini terpakai. Untuk hos yang negara tempat tinggal atau tempat mereka beroperasi berada di Australia, perlindungan kerosakan untuk hos tertakluk kepada Terma Perlindungan Kerosakan untuk Hos bagi Pengguna Australia.

Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak penerbitan..

Airbnb
11 Mei 2022
Adakah ini membantu?