Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Cara Airbnb melindungi hos

  Ketahui tentang perlindungan terbina dalam Airbnb.
  Oleh Airbnb pada 4 Feb 2020
  Bacaan 3 minit
  Dikemas kini pada 21 Jul 2023

  Sorotan

  Sama ada anda hos baharu atau hanya meneroka idea menjadi hos, anda mungkin ada soalan mengenai cara melindungi ruang dan barang anda apabila pengembara menginap di kediaman anda. Insiden kerosakan dan keselamatan amat jarang berlaku, tetapi Airbnb memberikan banyak perlindungan untuk hos dan tetamu.

  Profil dan ulasan

  Airbnb membantu anda mengenali tetamu. Jika anda menggunakan Tempahan Segera, anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menambah syarat tetamu tambahan di luar syarat tempahan kami untuk semua tetamu. Dan jika anda lebih suka menggunakan permohonan tempahan manual, anda boleh melihat profil tetamu dan membaca ulasan daripada hos terdahulu sebelum menerima tempahan.

  Memandangkan hos dan tetamu hanya boleh memberi ulasan antara satu sama lain selepas tempahan selesai, anda boleh rasa yakin bahawa maklum balas yang anda baca diberikan berdasarkan pengalaman sebenar. Anda juga boleh menggunakan alat mesej Airbnb yang selamat untuk bertanya soalan dan menetapkan jangkaan pada bila-bila masa sebelum penginapan tetamu.

  AirCover untuk Hos

  AirCover untuk Hos ialah perlindungan menyeluruh untuk setiap hos di Airbnb. Ini memberikan perlindungan sebelum perjalanan untuk membantu memastikan kesahihan identiti dengan pengesahan identiti tetamu, dan membantu mengurangkan kemungkinan parti yang mengganggu diadakan dan kerosakan harta benda, dengan teknologi penyaringan tempahan.

  AirCover untuk Hos menyertakan insurans liabiliti hos sebanyak USD1 juta dan perlindungan kerosakan untuk hos sebanyak USD3 juta, dengan perlindungan untuk karya seni, barangan berharga, kereta yang diparkir, bot dan kenderaan lain dan banyak lagi.

  Ketahui lebih lanjut tentang AirCover untuk Hos

  Peraturan asas

  Peraturan asas untuk tetamu ialah beberapa standard baharu yang boleh dikuatkuasakan yang mesti dipatuhi oleh semua tetamu. Peraturan asas mewajibkan tetamu memperlakukan ruang anda dengan hormat, mematuhi peraturan penginapan anda, berkomunikasi dengan segera jika timbul isu, dan meninggalkan rumah anda dalam keadaan yang tidak memerlukan pembersihan yang berlebihan. Setiap tetamu yang menempah akan bersetuju dengan peraturan ini sebelum membuat tempahan.

  Keselamatan akaun

  Airbnb mengambil beberapa langkah untuk melindungi akaun anda, seperti mewajibkan pengesahan tambahan apabila berlaku percubaan log masuk daripada telefon atau komputer baharu, dan menghantar makluman akaun apabila berlaku perubahan. Selagi anda menggunakan Airbnb sepanjang proses—untuk komunikasi, tempahan dan pembayaran—anda dilindungi oleh polisi dan perlindungan Airbnb.

  Sokongan sepanjang masa

  Sokongan pelanggan global Airbnb sedia membantu dalam 62 bahasa untuk membantu berhubung:

  • Bantuan tempahan semula
  • Bayaran balik
  • Pengantaraan

  Dapatkan maklumat lanjut mengenai polisi dan perlindungan kami

  Dengan perlindungan ini, anda boleh menerima tetamu dengan yakin. Untuk butiran lanjut mengenai cara penting Airbnb memastikan hos selamat, lihat AirCover untuk Hos.

  AirCover untuk Hos yang merangkumi perlindungan kerosakan untuk hos, insurans liabiliti hos, dan insurans liabiliti pengalaman tidak melindungi hos yang menawarkan penginapan dan pengalaman di Jepun, di mana Insurans Hos Jepun dan Japan Insurans Perlindungan Pengalaman terpakai, atau hos yang menawarkan penginapan melalui Airbnb Travel LLC. Untuk hos yang menawarkan penginapan atau pengalaman di tanah besar China, Pelan Perlindungan Hos China terpakai. Perlu diingat bahawa semua had perlindungan ditunjukkan dalam USD.

  Insurans liabiliti hos dan insurans liabiliti pengalaman ditaja jamin oleh syarikat insurans pihak ketiga. Jika anda menjadi hos penginapan di UK, polisi insurans liabiliti hos ditaja jamin oleh Zurich Insurance Company Ltd. dan diatur serta disediakan tanpa sebarang kos tambahan untuk hos UK oleh Airbnb UK Services Limited, wakil Aon UK Limited yang dilantik, bertauliah dan dikawal selia oleh Financial Conduct Authority. Nombor pendaftaran FCA Aon ialah 310451. Anda boleh menyemaknya dengan melayari Financial Services Register atau menghubungi FCA di 0800 111 6768. Polisi liabiliti hos dan liabiliti pengalaman dalam AirCover untuk hos dikawal selia oleh Financial Conduct Authority. Produk dan perkhidmatan selebihnya bukan produk yang dikawal selia dan diatur oleh Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Perlindungan kerosakan untuk hos bukan insurans dan tiada kaitan dengan insurans liabiliti hos. Di bawah perlindungan kerosakan untuk hos, anda dibayar ganti untuk kerosakan tertentu yang disebabkan oleh tetamu terhadap penginapan dan harta benda anda jika tetamu tidak membayar untuk kerosakan tersebut. Untuk penyenaraian di Negeri Washington, kewajipan kontrak Airbnb di bawah perlindungan kerosakan untuk hos dilindungi oleh polisi insurans yang dibeli oleh Airbnb. Perlindungan kerosakan untuk hos tertakluk pada terma, syarat dan pengecualian.

  Maklumat yang terkandung dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak penerbitan.

  Sorotan

  Airbnb
  4 Feb 2020
  Adakah ini membantu?