Hubungi Sokongan Kejiranan

Masukkan maklumat hubungan anda dan seseorang daripada pasukan Sokongan Kejiranan kami akan menghubungi anda secepat mungkin. Jika diperlukan, jurubahasa akan disediakan.

Untuk bantuan yang berkaitan dengan tempahan, pengehosan, atau akaun anda, hubungi Sokongan Airbnb. Pasukan Sokongan Kejiranan kami hanya tersedia untuk membantu menangani kebimbangan yang berkaitan dengan perkongsian kediaman dalam komuniti anda.

Pasukan Sokongan Kejiranan juga boleh dihubungi di +1 (855) 635-7754.