Cadangan akan ditunjukkan selepas menaip dalam input carian. Gunakan anak panah atas dan bawah untuk menyemak. Gunakan enter untuk memilih. Jika pemilihan adalah frasa, frasa itu akan dimasukkan ke carian. Jika cadangan adalah pautan, penyemak imbas akan menavigasi ke halaman tersebut.
Cara

Tentang Superhost

Superhost ialah seseorang yang melaksanakan tugas mereka sebagai hos melebihi jangkaan dan merupakan contoh seorang hos yang cemerlang. Anda boleh mengenal pasti Superhost dengan mudah menerusi lencana yang muncul pada penyenaraian dan profil mereka.

Kelayakan menjadi Superhost

Sesiapa yang sangat mesra dan berpengalaman untuk membuat tetamu rasa diterima, atau sesiapa yang boleh mencipta Pengalaman Airbnb yang luar biasa boleh menjadi Superhost.

Tidak perlu memohon—anda mendapat status Superhost hanya dengan cara menerima ulasan positif, bersikap responsif dan mengelakkan pembatalan jika boleh.

Mengekalkan status Superhost

Kami menyemak prestasi Superhost 4 kali setahun untuk memastikan kami sentiasa menonjolkan yang terbaik daripada yang terbaik. Ketahui lebih lanjut tentang mengekalkan status Superhost.

Perhatian: Airbnb tidak menyokong atau menaja mana-mana hos, termasuk Superhost, atau penyenaraian mereka. Terma dan Syarat Superhost terpakai.

Adakah artikel ini membantu?

Artikel berkaitan

Dapatkan bantuan dengan tempahan anda, akaun dan banyak lagi.
Log masuk atau daftar