Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Keselamatan tetamu dan hos

  Bagi membantu memastikan penginapan, pengalaman dan interaksi yang selamat, aktiviti dan tingkah laku tertentu tidak dibenarkan dalam komuniti kami.

  Perkara yang kami benarkan

  • Pertahanan diri: Sekiranya anda diserang secara fizikal semasa penginapan atau Pengalaman, anda dibenarkan untuk mempertahankan diri anda dengan kekuatan bersekadar sehingga tiada lagi bahaya.
  • Senjata yang dibenarkan: Dengan pengecualian bahan letupan atau pembakar dan senjata serangan, anda sebagai tetamu dibolehkan membawa senjata yang dimiliki secara sah atau senjata tidak membawa maut hanya jika ia disimpan dengan selamat dan dinyatakan kepada hos sebelum ketibaan. Sebagai hos, anda boleh menyimpan senjata yang dimiliki secara sah di penginapan anda dengan syarat ia disimpan dengan selamat. Senjata juga mesti dinyatakan jika ia terletak di tempat yang kelihatan dengan jelas atau dengan cara yang boleh ditemui oleh tetamu. Ketahui lebih lanjut tentang peraturan Airbnb berkaitan senjata di dalam penyenaraian.

  Perkara yang kami tidak benarkan

  • Ancaman atau penderaan: Ancaman, keganasan atau penderaan terhadap orang lain, termasuk pasangan intim, kanak-kanak, haiwan dan orang sakit atau kurang upaya tidak dibenarkan sama sekali dalam komuniti kami.
  • Serangan dan salah laku seksual: Serangan seksual dan salah laku seksual dalam apa jua bentuk adalah dilarang. Sebarang sentuhan yang tidak diingini atau tanpa izin, tingkah laku menggoda atau seksual, atau perbualan yang menjurus kepada hubungan peribadi atau kecenderungan seksual adalah tidak diterima.
  • Haiwan berbahaya atau haram: Mana-mana haiwan daripada baka atau spesies yang haram untuk dimiliki di lokasi penyenaraian atau pengalaman adalah dilarang. Haiwan domestik, ternakan ladang dan haiwan liar yang mungkin membawa risiko keselamatan semasa tempahan harus dikurung dengan betul dan dinyatakan secara proaktif. Haiwan yang tidak menunjukkan tanda-tanda berisiko tidak perlu dinyatakan kerana alat pendedahan ini adalah untuk "haiwan berbahaya." Ketahui lebih lanjut tentang peraturan Airbnb berkaitan haiwan berbahaya.
  • Bahan letupan, bahan pembakar atau senjata penyerang: Perkara berikut tidak pernah dibenarkan di penginapan atau Pengalaman, walaupun ia sah untuk dimiliki di kawasan anda.
  • Senjata yang tidak disimpan/tidak dinyatakan. Mana-mana senjata yang dimiliki secara sah mesti dinyatakan dengan jelas dan disimpan dengan selamat.

  Kami sedia membantu

  Jika anda atau orang lain berasa terancam atau tidak selamat, sila hubungi pihak berkuasa undang-undang tempatan terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan.

  Kami memandang serius ancaman bunuh diri dan kecederaan diri. Kami mungkin menghubungi pihak berkuasa untuk meminta pemeriksaan kesihatan jika kami dimaklumkan bahawa terdapat risiko seseorang dalam krisis.

  Seperti biasa, jika anda menyaksikan atau mengalami tingkah laku yang anda percaya boleh bertentangan dengan polisi kami, sila beritahu kami.

  Walaupun garis panduan ini tidak meliputi semua senario yang mungkin berlaku, ia direka untuk menawarkan panduan umum mengenai polisi komuniti Airbnb.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan