Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Menulis ulasan yang relevan dan tidak berat sebelah

  Kami mahu anda rasa yakin bahawa ulasan yang anda baca di Airbnb adalah tepat dan bebas daripada pengaruh luaran. Ulasan hanya membantu apabila pengulas menceritakan pengalaman mereka dengan tepat dan menyediakan pendapat jujur mereka.

  Perkara yang kami tidak benarkan

  • Manipulasi ulasan: Cuba mempengaruhi ulasan tetamu atau hos melalui ancaman atau insentif tidak dibenarkan dalam komuniti kami.
  • Ulasan pesaing: Pesaing tetap bagi hos tertentu tidak boleh meninggalkan ulasan negatif dengan niat untuk menghalang tetamu daripada menempah penginapan atau pengalaman hos tersebut.
  • Konflik kepentingan: Tempahan yang dibuat hanya untuk cuba memanipulasi sistem ulasan dengan ulasan palsu dan penarafan palsu tidak dibenarkan.
  • Kandungan yang tidak relevan atau berat sebelah: Ulasan yang berat sebelah atau tidak mengandungi maklumat atau komen yang berkaitan atau membantu boleh dibuang. Contohnya, jika tetamu melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan, ulasan mereka hanya perlu menyertakan maklumat yang berkaitan dengan tetamu lain, bukan maklumat tentang perasaan mereka tentang akibat daripada tidak mematuhi polisi ini.
  • Kandungan yang melanggar: Sebarang kandungan lain yang tidak mematuhi Dasar Kandungan Airbnb tidak dibenarkan dalam komuniti kami.

  Ketahui lebih lanjut mengenai Polisi Ulasan Airbnb.

  Kami sedia membantu

  Jika anda menyaksikan atau mengalami tingkah laku yang bertentangan dengan polisi kami, sila beritahu kami.

  Walaupun garis panduan ini tidak meliputi setiap senario yang mungkin, ia direka untuk menawarkan panduan umum mengenai polisi komuniti Airbnb.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan