Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Menerima tetamu dengan keperluan kebolehcapaian

  Kami mengalu-alukan dan menyokong golongan yang mempunyai keperluan kebolehcapaian. Ahli komuniti kami ini harus dapat berasa yakin bahawa hos mereka akan menyediakan maklumat yang tepat mengenai ciri-ciri yang berkaitan dengan kebolehcapaian.

  Perkara yang kami benarkan

  • Pengecualian kesihatan atau keselamatan hos untuk haiwan bantuan: Jika hos tidak dapat menjadi hos kepada haiwan bantuan atas sebab seperti haiwan tersebut akan menjadi ancaman langsung kepada kesihatan dan keselamatan penduduk tetap di rumah mereka, hos boleh diberikan pengecualian jika mereka memaklumkan kami secara proaktif.
  • Permohonan untuk mengalihkan haiwan bantuan yang bukan dalam kawalan pengendali mereka: Jika haiwan bantuan tetamu berada di luar kawalan mereka, hos boleh meminta haiwan tersebut dikeluarkan. Contohnya, jika haiwan tersebut dibiarkan tanpa pengawasan semasa tempahan atau tidak terajar.

  Perkara yang kami tidak benarkan

  • Menolak tempahan kerana keperluan kebolehcapaian tetamu: Tanpa pengecualian yang diluluskan, hos tidak boleh menolak, membatalkan, atau meminda tempahan kerana tetamu mempunyai haiwan bantuan atau peranti bantuan.
  • Menambah yuran kerana keperluan akses tetamu: Hos tidak boleh mengenakan bayaran tambahan untuk haiwan bantuan atau peranti bantuan.
  • Penafian permohonan yang munasabah daripada tetamu untuk memenuhi keperluan kebolehcapaian: Hos perlu memenuhi permohonan untuk penginapan kebolehcapaian yang munasabah. Meminta hos memindahkan sofa mereka dari pintu supaya tetamu dengan kerusi roda boleh memasuki ruang tamu dengan selesa (andaikan terdapat ruang untuk memindahkan sofa dan hos boleh memindahkan sofa) merupakan perkara yang munasabah. Walau bagaimanapun, tidak munasabah untuk meminta hos meluaskan pintu kediaman mereka untuk memuatkan kerusi roda melaluinya.
  • Layanan yang tidak sama: Tanpa pengecualian yang diluluskan, hos perlu mengenakan layanan, peraturan dan tingkah laku yang sama kepada semua tetamu, tanpa mengira keperluan kebolehcapaian mereka.
  • Bahasa penghinaan: Tidak seorang pun, tetamu atau hos, harus dikenakan bahasa yang menghina mereka berdasarkan ketidakupayaan mereka—termasuk menafikan perkhidmatan yang disediakan oleh haiwan bantuan atau alat bantuan mereka atau menggunakan bahasa bersifat diskriminasi lain.
  • Salah nyata ciri-ciri kebolehcapaian: Penyenaraian mesti memasukkan maklumat yang tepat mengenai ciri-ciri kebolehcapaian yang tersedia di ruang dan penginapan di sekitarnya. Hos perlu telus dan membincangkan butiran yang berkaitan dengan kebolehcapaian dalam jalur mesej dengan mana-mana tetamu dengan keperluan kebolehcapaian yang diketahui.

  Kami sedia membantu

  Jika anda menyaksikan atau mengalami tingkah laku yang bertentangan dengan polisi kami, sila beritahu kami.

  Walaupun garis panduan ini tidak meliputi setiap senario yang mungkin, ia direka untuk menawarkan panduan umum mengenai polisi komuniti Airbnb.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan