Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Berinteraksi dengan jujur

  Semua orang tidak sepatutnya menyalahgambarkan diri mereka atau niat mereka semasa menggunakan Airbnb.

  Perkara yang kami benarkan

  • Pengenalan perniagaan: Jika anda menyertai Airbnb sebagai perniagaan atau syarikat, anda mungkin dikehendaki mengesahkan ID perniagaan, alamat dan nombor telefon anda.
  • Inventori wakil: Kami membenarkan hos menyenaraikan berbilang bilik di bawah satu penyenaraian “wakil” apabila bilik tersebut cukup serupa untuk dianggap sebagai pengganti antara satu sama lain (contohnya, di hotel atau apartmen berservis). Walau bagaimanapun, bilik ini mesti mempunyai kemudahan, konfigurasi katil, saiz, hiasan dan alamat yang sama.

  Perkara yang kami tidak benarkan

  • Salah nyata identiti: Apabila mengesahkan identiti anda sebagai pemegang akaun, semua maklumat yang dihantar mesti benar dan tepat. Dokumen palsu atau suai pinda adalah tidak dibenarkan.
  • Umpan dan tukar penginapan: Hos tidak boleh mengelirukan tetamu dengan menawarkan penginapan yang berbeza daripada penginapan sebenar yang akan diinap oleh tetamu, walaupun alamatnya sama.
  • Permohonan bayaran mengejut: Hos tidak boleh memohon bayaran tambahan yang tidak dibenarkan sebelum ini oleh Airbnb atau dipersetujui dengan tetamu sebelum membuat tempahan.
  • Laporan dan tuntutan palsu: Apabila memfailkan tuntutan atau melaporkan sebarang insiden kepada Airbnb, anda mesti menyediakan maklumat yang benar dan tepat.
  • Peras ugut: Menggunakan ancaman secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain adalah tidak dibenarkan dalam komuniti kami.
  • Penyalahgunaan atau manipulasi Airbnb: Semua orang tidak boleh menggunakan bahasa kasar, taktik manipulasi atau membuat ancaman (keganasan atau bukan keganasan) apabila berkomunikasi dengan Airbnb atau salah satu wakil kami.

  Kami sedia membantu

  Jika anda menyaksikan atau mengalami tingkah laku yang bertentangan dengan polisi kami, sila beritahu kami.

  Walaupun garis panduan ini tidak meliputi setiap senario yang mungkin, ia direka untuk menawarkan panduan umum mengenai polisi komuniti Airbnb.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan