Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Siapa yang boleh mempunyai akaun Airbnb

  Individu yang mengancam atau menimbulkan risiko keselamatan kepada orang lain tidak dibenarkan menyertai komuniti kami.

  Perkara yang kami benarkan

  • Pengesahan alternatif: Kami faham tidak semua ahli komuniti dapat menyediakan swafoto yang sepadan dengan ID mereka atas pelbagai sebab. Dalam kes-kes ini, kami minta anda menghubungi kami supaya kami boleh membantu anda melengkapkan kaedah pengesahan alternatif.

  Apa yang kami tidak benarkan

  • Salah nyata identiti atau identiti tidak sepadan: Akaun hendaklah mewakili pencipta akaun dengan tepat dan memberikan maklumat, gambar atau dokumen yang sepadan dengan identiti orang tersebut.
  • Pengguna bawah umur: Individu berusia di bawah 18 tahun tidak dibenarkan mencipta akaun Airbnb atau membuat tempahan. Semasa penginapan atau pengalaman, mereka mesti ditemani oleh orang dewasa.
  • Kesalahan pemeriksaan latar belakang tertentu (AS sahaja): Pemeriksaan latar belakang boleh dilakukan ke atas pengguna untuk mengenal pasti sabitan. Kami menyaring sabitan kesalahan tertentu yang mungkin menunjukkan peningkatan risiko keselamatan kepada komuniti kami dan menggunakannya untuk menentukan bila individu dengan sabitan tertentu mungkin tidak dibenarkan menggunakan platform kami.

  Hubungan dengan organisasi berbahaya: Individu yang mempunyai kaitan dengan kumpulan pelampau, kumpulan kebencian dan kumpulan jenayah terancang tidak dibenarkan mempunyai akaun di Airbnb.

  Kami sedia membantu

  Jika anda menyaksikan atau mengalami tingkah laku yang bertentangan dengan polisi kami, sila beritahu kami.

  Walaupun garis panduan ini tidak meliputi setiap senario yang mungkin, ia direka untuk menawarkan panduan umum mengenai polisi komuniti Airbnb.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?

  Artikel berkaitan