Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Pengalaman yang melibatkan muzik

  Kemas kini Terakhir: 5 April 2019

  Halaman maklumat ini boleh membantu anda mula belajar mengenai beberapa undang-undang dan syarat-syarat pendaftaran yang mungkin terpakai kepada pengalaman anda yang melibatkan muzik di Airbnb.

  Perlu difahami bahawa halaman maklumat ini umum, bukan komprehensif, dan bukan nasihat undang-undang. Halaman ini bertujuan untuk memberi anda idea tentang jenis peraturan yang mungkin terpakai kepada pengalaman anda dan untuk membantu anda memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan pengalaman anda yang perlu dipertimbangkan.

  Sebagai hos pengalaman, anda mengawal pengalaman yang anda tawarkan dan anda bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi sebarang undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Negara yang berbeza mempunyai keperluan dan peraturan pelesenan yang berbeza. Artikel ini boleh berfungsi sebagai titik permulaan atau rujukan jika anda ada soalan. Tetapi perlu diingat bahawa ia tidak menyeluruh, ia bukan merupakan nasihat undang-undang, dan kami tidak boleh menjamin kebolehpercayaan atau ketepatan mana-mana sumber di dalamnya. Anda perlu menyemak untuk memastikan undang-undang dan prosedur tidak berubah baru-baru ini.

  Prinsip asas untuk pengalaman yang melibatkan muzik

  Di Amerika Syarikat, muzik umumnya dilindungi oleh undang-undang hak cipta melainkan ia berada di domain awam. Apabila karya ada hak cipta, ia bermakna pemilik karya tersebut mempunyai hak eksklusif tertentu kepada karya tersebut. Jika anda memainkan muzik semasa pengalaman anda (atau menghantar pengalaman melalui internet), anda mungkin perlu mendapatkan lesen untuk berbuat demikian. Faktor-faktor yang berbeza mengenai pengalaman anda, termasuk lokasi, tempat, dan jenis aktiviti, akan memberi kesan kepada lesen yang anda perlukan, tetapi dalam semua kes, kewajipan adalah atas anda atau tempat tersebut.

  Mendapatkan hak untuk membuat persembahan atau menggunakan muzik dengan kerap memerlukan perjanjian lesen. Perjanjian lesen yang berkenaan biasanya akan menentukan, antara lain, tempat anda boleh memainkan muzik, muzik apa yang anda boleh mainkan, bagaimana anda boleh (dan mungkin tidak) menggunakan muzik, berapa banyak anda perlu membayar untuk hak untuk menggunakan muzik, terma atau tempoh lesen, dan pelaporan penggunaan muzik, jika ada, yang mungkin diperlukan. Kegagalan mendapatkan lesen yang betul boleh mengakibatkan liabiliti pelanggaran hak cipta, ganti rugi dari $750-$30,000 USD bagi setiap karya yang dilanggar, dan sehingga $150,000 USD bagi setiap karya yang dilanggar jika pelanggaran tersebut "disengajakan."

  Terdapat dua hak cipta dalam muzik: (1) hak cipta dalam karya muzik (juga dikenali sebagai komposisi), yang termasuk nota muzik dan lirik lagu; dan (2) hak cipta dalam persembahan tertentu, seperti yang dimasukkan dalam rakaman bunyi. Lagu yang dirakam, seperti lagu pada CD, terdiri daripada dua karya berhak cipta: rakaman bunyi artis yang mempersembahkan karya muzik dan karya muzik itu sendiri.

  Karya muzik biasanya dimiliki atau dikawal oleh penerbit muzik, dan rakaman bunyi biasanya dimiliki atau dikawal oleh label rekod. Walau bagaimanapun, hak untuk mempersembahkan karya muzik secara terbuka; sama ada daripada CD atau LP atau oleh kumpulan muzik yang membuat persembahan secara langsung; umumnya ditadbir oleh Organisasi Hak Persembahan (PRO), dua yang terbesar di Amerika Syarikat ialah ASCAP dan BMI. Negara selain Amerika Syarikat hampir sentiasa mempunyai sekurang-kurangnya satu PRO, dan dalam sesetengah kes berbilang PRO, dengan PRO yang berbeza mengawal hak dalam karya muzik yang berbeza. Karya muzik biasanya mempunyai lebih daripada satu pemilik hak cipta, kerana berbilang orang boleh menulis lagu bersama-sama, dengan kemungkinan bahawa setiap penulis bersama boleh memberikan hak mereka kepada penerbit muzik yang berbeza dan kepada PRO yang berbeza. Anda mungkin memerlukan kebenaran daripada wakil penulis bersama ini yang berbeza untuk melakukan kerja secara terbuka, kerana PRO dan kebanyakan penerbit muzik hanya memberikan lesen kepada kepentingan yang mereka miliki atau kawal dalam satu lagu.

  Oleh kerana pelesenan muzik mungkin memerlukan keperluan untuk mendapatkan hak daripada berbilang pemilik hak cipta, anda perlu mempertimbangkan untuk berunding dengan penasihat undang-undang yang berpengalaman untuk memastikan semua hak yang diperlukan telah diperoleh. Anda bertanggungjawab untuk memeriksa sama ada penggunaan muzik oleh anda memerlukan lesen dan untuk mendapatkan apa-apa lesen yang diperlukan.

  Ketahui sama ada lesen muzik diperlukan untuk pengalaman anda

  Jika anda menganjurkan pengalaman di mana seorang artis akan mempersembahkan lagu orang lain, maka anda mungkin perlu mendapatkan hanya hak untuk karya muzik. Peraturan yang sama mungkin terpakai jika anda menyiarkan pengalaman secara langsung di Internet, walaupun penyiaran langsung boleh melibatkan hak tambahan, bergantung kepada bagaimana penyiaran langsung dibuat. Biasanya, persembahan langsung artis tidak akan melibatkan rakaman bunyi melainkan mereka bermain bersama dengan trek prarakaman. Sebaliknya, acara karaoke mungkin memerlukan hak untuk kedua-dua karya muzik dan rakaman bunyi nyanyian bersama, yang mungkin berbeza daripada rakaman bunyi yang dikeluarkan secara komersial yang anda mungkin telah beli di CD atau dari iTunes. Untuk penggunaan karaoke, anda juga mungkin perlu memperoleh hak untuk memaparkan lirik karya muzik. Jika anda mempersembahkan karya muzik secara terbuka— sama ada dengan memainkan muzik yang dirakam atau muzik tersebut dipersembahkan oleh artis secara langsung — maka anda juga mungkin perlu mendapatkan lesen persembahan awam daripada PRO.

  Peraturan mudah ialah jika anda membuat persembahan (atau telah membuat persembahan) karya-karya muzik di tempat terbuka kepada orang ramai, anda perlu mendapatkan lesen persembahan awam untuk karya-karya muzik tersebut. Jika anda membuat rakaman bunyi, atau mempersembahkannya, anda mungkin tidak memerlukan lesen persembahan awam, tetapi anda perlu berunding dengan peguam sebelum membuat keputusan muktamad.

  Selain itu, anda mungkin perlu mendapatkan lesen jika anda membuat salinan muzik bukan asal sebagai sebahagian daripada pengalaman anda, seperti salinan yang anda buat pada CD untuk disediakan bagi tetamu anda, atau jika anda merakam pengalaman dan memastikan ia tersedia dalam talian selepas ia berlangsung, sama ada atas dasar atas permintaan atau dengan cara linear. Ini kerana pemilik hak cipta karya muzik dan rakaman bunyi mempunyai hak eksklusif pengeluaran semula dan pengedaran, serta pembuatan salinan karya muzik dan rakaman bunyi atau pengedaran salinannya mungkin memerlukan kebenaran pemilik hak cipta.

  Mengetahui sama ada muzik tertakluk kepada perlindungan hak cipta memerlukan analisis berdasarkan kes. Peraturan mudah ialah jika muzik adalah semasa atau daripada beberapa dekad yang lalu, maka ia berkemungkinan besar berhak cipta. Perlindungan hak cipta berkuatkuasa untuk masa yang sangat lama, jadi apabila tidak pasti, maka mungkin lebih baik ia dianggap dilindungi. Pusat Maklumat Hak Cipta Universiti Cornell adalah sumber yang berguna untuk membantu menentukan sama ada sesuatu karya berada di domain awam di Amerika Syarikat. Tempoh perlindungan hak cipta untuk karya muzik dan rakaman bunyi akan berbeza-beza mengikut negara.

  Mendapatkan lesen muzik

  Untuk mendapatkan lesen untuk menggunakan muzik, anda boleh menghubungi pemilik hak cipta muzik atau wakil mereka yang dibenarkan.

  Organisasi Hak Persembahan (PRO)

  Penggubah muzik, penulis lirik dan penerbit Amerika biasanya menyertai PRO dengan memberikan PRO hak bukan eksklusif untuk lesen muzik mereka dan menguatkuasakan hak persembahan awam mereka. Di Amerika Syarikat, PRO utama ialah American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP), Broadcast Music, Inc. (BMI), SESAC, dan Hak Muzik Global (GMR). Mungkin juga terdapat PRO lain yang mengawal karya untuk muzik yang kurang popular. PRO biasanya memberikan lesen menyeluruh untuk mempersembahkan semua karya yang mereka wakili secara umum. Bergantung pada muzik yang anda mahu gunakan untuk pengalaman anda, anda mungkin memerlukan lesen daripada satu atau lebih PRO. PRO biasanya akan menyediakan alat carian repertori di laman web mereka. Jika anda tahu muzik apa yang akan dipersembahkan terlebih dahulu, anda mungkin boleh mengenal pasti pemilik hak cipta atau wakil karya tersebut melalui salah satu alat carian ini.

  Di negara-negara di luar Amerika Syarikat, penulis lagu biasanya akan menugaskan hak mereka kepada PRO supaya PRO menjadi entiti tunggal yang boleh membenarkan persembahan awam muzik penulis lagu. Anda perlu menghubungi PRO di negara anda untuk bertanya mengenai lesen yang mungkin diperlukan untuk mana-mana pengalaman yang anda anjurkan. Ingat juga bahawa mungkin terdapat satu (atau lebih) PRO yang dibenarkan untuk melesenkan persembahan awam karya muzik dan satu (atau lebih) PRO di negara yang dibenarkan untuk melesenkan persembahan awam rakaman bunyi.

  Perlu diingat bahawa istilah yang digunakan untuk menerangkan hak muzik juga mungkin berbeza-beza mengikut negara. PRO boleh dirujuk sebagai Organisasi Pengurusan Kolektif (atau CMO) atau Syarikat Pelesenan Muzik (atau MLC). Royalti hak untuk dibayar mungkin dirujuk sebagai "hak ganjaran." Dan hak untuk melakukan rakaman bunyi mungkin dirujuk sebagai "hak jiran."

  Persembahan awam rakaman bunyi

  Jika anda merancang untuk memainkan muzik yang dirakam di pengalaman di Amerika Syarikat, persembahan awam rakaman bunyi mungkin tidak memerlukan lesen, disebabkan oleh pengecualian undang-undang tertentu. Negara-negara selain Amerika Syarikat biasanya tidak memberikan pengecualian sedemikian jadi peraturan yang berbeza mungkin terpakai. Untuk maklumat mengenai penggunaan rakaman bunyi tertentu di Amerika Syarikat, anda boleh meneroka laman web SoundExchange, Inc., organisasi bukan berasaskan keuntungan yang dicipta untuk mengumpul dan mengedarkan royalti untuk persembahan awam dan pembuatan salinan rakaman bunyi tertentu.

  Label muzik, penerbit muzik dan artis individu

  Jika anda ingin menggunakan karya muzik atau rakaman bunyi tertentu semasa pengalaman anda dan lebih suka pergi terus kepada pemilik hak cipta karya tersebut, anda boleh berbuat demikian (sekurang-kurangnya di Amerika Syarikat). Walau bagaimanapun, ini sering merupakan proses yang memakan masa, dan syarikat besar mungkin tidak mempunyai keupayaan untuk menjawab permintaan lesen individu. Jika anda telah mengupah seorang artis untuk membuat persembahan dalam sebuah pengalaman dan artis telah menulis muziknya sendiri dan sedang membuat persembahan secara langsung, artis mungkin dapat memberi anda lesen langsung untuk persembahan muzik awam mereka. Keupayaan untuk memberikan lesen langsung, bagaimanapun, bergantung kepada sama ada mereka telah menugaskan hak mereka kepada pihak ketiga, seperti penerbit muzik atau CMO. Jika seorang artis telah menugaskan hak mereka kepada pihak ketiga, maka, walaupun mereka telah menulis muzik, mereka mungkin tidak mempunyai kuasa untuk memberi anda lesen langsung. Dalam kes ini, anda dikehendaki untuk mendapatkan lesen daripada PRO atau CMO, bergantung pada negara mana anda berada.

  Perkara lain untuk dipertimbangkan

  Sesetengah bidang kuasa juga mungkin mempunyai undang-undang yang mengehadkan bunyi bising atau memerlukan permit untuk hiburan langsung.

  Anda disarankan untuk merujuk kepada lembaga pengezonan tempatan atau pihak berkuasa perancangan anda untuk mengetahui sama ada mana-mana peraturan tempatan mengehadkan cara harta tanah untuk pengalaman anda boleh digunakan.

  Jika pengalaman anda melibatkan penggabungan muzik dengan aktiviti lain, pastikan anda melihat artikel Menjadi Hos Bertanggungjawab kami yang lain untuk mula menyelidik bagaimana peraturan berbeza terpakai kepada pengalaman anda.

  Urusan muzik boleh menjadi rumit. Jika anda tidak pasti mengenai apa-apa yang berkaitan dengan pengalaman anda, kami menggalakkan anda berbincang dengan peguam. Jika anda menganjurkan pengalaman di Amerika Syarikat, sumber yang baik adalahlaman web Pejabat Hak Cipta A.S.

  Airbnb tidak bertanggungjawab atas kebolehpercayaan atau ketepatan maklumat yang terkandung dalam mana-mana pautan ke tapak web pihak ketiga (termasuk sebarang pautan kepada undang-undang dan peraturan).

  Kegagalan Hos untuk memenuhi tanggungjawab mereka boleh mengakibatkan penggantungan aktiviti atau pembuangan daripada Airbnb.

  Sumber tambahan

  American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP)

  Broadcast Music, Inc. (BMI)

  Hak Muzik Global (GMR)

  SESAC

  SoundExchange,

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?