Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Lihat gambar profil tetamu

  Melihat foto profil tetamu anda adalah kaedah terbaik untuk mengenali mereka. Jika ia tidak tersedia, inilah sebabnya:

  • Tempahan tidak disahkan. Gambar mereka hanya tersedia selepas pengesahan.
  • Mereka tidak ada gambar. Walaupun kami sangat menggalakkan tetamu untuk tambah gambar, kami tidak mewajibkan mereka melakukannya—tetapi anda boleh mewajibkannya.

  Penting bagi anda untuk merasa selesa dengan tetamu anda. Sekiranya gambar tetamu tidak menyertakan wajah mereka atau menampilkan gambar yang tidak membantu—seperti kartun—anda boleh hubungi kami untuk membatalkan tanpa penalti.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?