Tebus kad hadiah anda

Setelah anda menebus kad hadiah Airbnb anda, kredit hadiah akan tersedia untuk digunakan bagi tempahan anda yang seterusnya.
Buat masa ini ia hanya boleh ditebus oleh individu di AS dengan kaedah bayaran yang berpangkalan di AS.
Contoh kad hadiah

Perkara yang perlu diambil kira

Membiayai kos

Anda perlu ada kaedah bayaran yang dikeluarkan oleh AS di akaun anda sebelum menebus kad hadiah. Jika jumlah anda berbeza daripada kredit hadiah anda, ia akan digunakan untuk membayar perbezaannya.

Tidak akan tamat tempoh

Setelah ditebus, kredit hadiah tersedia untuk membuat tempahan sekarang atau kemudian. Dengan 5.6 juta penyenaraian aktif dan puluhan ribu pengalaman tersedia di Airbnb, ada banyak cara untuk meneroka.

Pertimbangan

Kredit hadiah tidak boleh digunakan untuk membayar untuk perubahan kepada tempahan sedia ada, dan bayaran yang dijadualkan atau akan datang untuk penginapan jangka panjang atau pelan bayaran.

Baki kredit

Di bawah bahagian Kaedah bayaran Akaun anda, anda akan menemui kredit hadiah Airbnb dengan baki semasa anda. Klik Tunjukkan butiran untuk menyemak senarai kad hadiah yang terpakai pada akaun anda.

Soalan lazim
Untuk membeli kad hadiah digital Airbnb yang boleh dihantar melalui e-mel atau teks, sila lawati halaman program kad hadiah Airbnb kami. Kad hadiah Airbnb juga boleh dibeli daripada pelbagai peruncit di kedai-kedai di seluruh Amerika Syarikat. Buat masa ini, kad hadiah hanya boleh dibeli dan ditebus oleh individu di Amerika Syarikat dengan kaedah bayaran yang dikeluarkan di Amerika Syarikat. Untuk memesan kad hadiah secara pukal, lawati laman web pembelian korporat kami. Pesanan pukal memerlukan pembelian minimum USD1,000.

Buat masa ini, kad hadiah hanya boleh dibeli dan ditebus oleh individu di Amerika Syarikat dengan kaedah bayaran yang dikeluarkan di Amerika Syarikat. Lihat terma kad hadiah

Anda perlu ada kaedah bayaran yang dikeluarkan di Amerika Syarikat sebelum anda boleh menebus kad hadiah. Jika jumlah anda berbeza daripada baki kad hadiah anda, ia akan digunakan untuk membayar perbezaannya.

Anda seharusnya menggunakan Kad Hadiah seperti wang tunai. Setelah kami menghantar Kad Hadiah digital secara elektronik kepada pembeli atau penerima yang ditetapkan, atau menghantar Kad Hadiah fizikal kepada pembawa, mana-mana yang berkenaan, risiko kehilangan dan hak milik untuk Kad Hadiah beralih kepada pembeli. Kami tidak bertanggungjawab jika sebarang Kad Hadiah hilang, dicuri, dimusnahkan atau digunakan tanpa kebenaran anda.

Ada soalan lanjut? Pergi ke pusat bantuan kami